Raspored kurseva za decembar 2023

kursevi decembar
Spisak održanih kurseva za decembar 2023:

 • Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards

Teme koje su pokrivene kursom:

 • Kreiranje analiza i kontrolnih tabli
 • Izrada i korišćenje grafikona u analizama
 • Izrada KPI-ova i tablica rezultata
 • Izrada i modifikacija Oracle BI kontrolne table
 • Korišćenje Oracle Business Intelligence Mobile za pristup BI sadržaju
 • Kreiranje mobilne aplikacije pomoću Oracle Business
 • Intelligence Mobile App Designer-a
 • Integrisanje BI sadržaja u MS Office aplikacije upotrebom Oracle Hiperion Smart View for Office
 • Upravljanje objektima u okviru Presentation Services kataloga

B-info

Raspored kurseva za jun

Breza organizuje kurseve u junu po sledećem rasporedu:

 • SQL Workshop
 • JavaScript and HTML5: Developing Web Applications

B-info

Nova verzija Efaktura

Efaktura je program koji integriše vaše postojeće finansije sa novim državnim sistemom i od danas je dostupan za komercijalnu upotrebu.

Suština idejnog rešenja su interfejsi koji šalju fakture i preuzimaju ih u trenutku kada su poslati na imejl firme. Program registruje prispele fakture i prikazuje obaveštenja kada dođe do promene statusa fakture (kreirana, prihvaćena, pogledana).
Kao tehnologiju za implementaciju koristili smo AngularJS i Spring Boot.