Efaktura je program koji integriše vaše postojeće finansije sa novim državnim sistemom i od danas je dostupan za komercijalnu upotrebu.

Suština idejnog rešenja su interfejsi koji šalju fakture i preuzimaju ih u trenutku kada su poslati na imejl firme. Program registruje prispele fakture i prikazuje obaveštenja kada dođe do promene statusa fakture (kreirana, prihvaćena, pogledana).
Kao tehnologiju za implementaciju koristili smo AngularJS i Spring Boot.