oracle apex
Oracle APEX je razvojna platforma sa niskim kodom kojoj možete besplatno pristupiti. Otvaranjem naloga pristupate platformi koja omogućava jednostavno učitavanje podataka, upravljanje objektima baze podataka, razvoj REST interfejsa i pravljenje desktop i mobilnih aplikacija. Nakon kreiranja naloga potrebno je da kreirate radni prostor i dodelite mu ime a potom i izaberete postojećeg korisnika baze podataka sa liste ili unesete ime novog korisnika. Možete koristiti App Builder za kreiranje i upravljanje Oracle APEX aplikacijama i stranicama aplikacija.

Ukoliko se oslonite na Oracle autonomnu bazu podataka, Oracle automatski vrši upravljanje konfiguracijom, zakrpama, nadgledanjem i nadogradnjom svih Oracle APEX komponenti. Programeri se tako mogu fokusirati na razvoj i primenu aplikacija bez ikakvih problema sa održavanjem ili ručnim održavanjem baze podataka. Dostupni su vam sledeći alati: Oracle SQL Developer Web, Oracle REST Data Services (ORDS), Oracle XML DB features, Spatial i ostali.