Zajedno gradimo put ka uspehu

… jer znamo da podelimo poslove i umnožimo uspeh…

Oracle DB Administracija

Instalacija, еxport/import podataka, кreiranje user-a, kontrolisanje i nadgledanje pristupa bazi, optimizacija baze/upita, analiza šeme i predlozi za reorganizaciju, кreiranje backup-а, optimizacije backup procedura, tunning, clustering, migracija na novije verzije, podrška.

Ovlašćeni trening centar

Oracle kursevi i njima komplementarna Breza obuka, posebno korisni u razvoju aplikacija. Kurseve koji su usmereni ka savremenim metodologijama, analizi IS i projektovanju baze podataka drže profesori fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ostale kurseve drže Oracle ( OCP i OCE ) sertifikovani predavači koji su i stalno zaposleni u Brezi.

Pearson vue autorizovan centar

Sertifikacija koja će Vam omogućiti napredak u karijeri. Od 1.1.2012. polaznicima Oracle kurseva nudimo uslugu polaganja OCP sertifikata u okviru Trening Centra. Polaganje u Pearson Vue Testnom Centru je dostupno svim zainteresovanim kandidatima i za sve Pearson Vue Exam Sponsor ispite.

Konsultantske usluge

Kvalitet usluge i osposobljenost za razumevanje ključnih tačaka u oblastima pripreme projekta, specifikacije, dizajna, razvoja, implementacije i održavanja temelji se na dugoročnom iskustvu. Iskustva su sticana kako na razvoju sopstvenih proizvoda, tako i na partnerstvu sa Oracle-om i udruživanju sa Univerzitetom u Beogradu.

Custom programming

Breza Software Engineering u sklopu svoje outsource usluge Vam može ponuditi uslugu dizajniranja i programiranja prilagođenih informacionih sistema za posebne potrebe klijenata (Custom programming).

Dizajn i izrada izveštaja

Breza Software Engineering u sklopu svoje outsource usluge Vam može ponuditi uslugu izrade izveštaja: Crystal Reports, Jasper Reports.

Kompanija kojoj se veruje

Naše usluge do sada potvrđuju: Societe Generale Banka Srbije, MAK System Francuske, GOPA Nemačka, HBIS Srbija, HIP Petrohemija, DDOR, Pošta Srbije, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i mnogi drugi.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Posao je dobijen po raspisanom javnom tenderu u konkurenciji 15 najvećih informatičkih kuća u zemlji. Realizovan je u potpunosti prema usvojenom dinamičkom planu. Sistem je u eksploataciji od 01.03.1997. godine. Pokriva finansijsko-materijalno poslovanje oko 40 državnih organa Republike Srbije. Zbog velike fluktuacije informatičara Uprave, Breza je od 2002. godine značajnije angažovana na adaptivnom održavanju postojećih, kao i na razvoju dva nova programska sistema (koji su realizovani i uvedeni).

HBIS Group Serbia – Iron & Steel d.o.o. Beograd

Ugovor je potpisan 2004. godine. Sistem obuhvata upravljanje kadrovskim resursima i zarade. Zarade se obračunavaju za više od 10.000 zaposlenih. Izvršena je kompletna integracija sa Gate sistemom i Oracle Financial 2000 finansijskim sistemom. Softver je multijezički.

Javno preduzeće EPS Elektrodistribucija Beograd

Osnovni ugovor je potpisan 16.11.1999. godine i imao je za osnovni cilj rešavanje „problema 2000-te“ u funkcionisanju programskih sistema materijalno-finansijskog poslovanja prelaskom na novu tehnologiju. Nakon toga potpisana su 4 aneksa, od kojih je poslednji za adaptivno održavanje. Svi ugovoreni poslovi su u potpunosti realizovani prema usvojenim dinamičkim planovima i programski sistemi su u punoj eksploataciji.

Proleće u vašem poslovanju

Mi kontinuirano proširujemo i unapređujemo svoje znanje novim tehnologijama i praksom. Naša vizija je da kontinuiranim usavršavanjem ovladavamo naprednim IT znanjima i nudimo najkvalitetniji softver i IT obuku.

breza usluge