Breza Software Engineering

Pouzdan
Partner

Članovi projektnog tima Breze realizovali su više od 40 projekata za velike sisteme u bivšoj Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori. 

Naša mera uspeha…

… su zadovoljni klijenti sa kojima gradimo dugoročne poslovne odnose zasnovane na poštenju i poverenju. Reference za naš rad: HIP Petrohemija, YEPP logistika, DDOR , EDB , HBIS , Rafinerija nafte AD Beograd , Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Republike Srbije i mnogi drugi…

Software Development

Naš tim eksperata razvija osnovna kao i najkompleksnija rešenja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada i usluga koje kompanije pružaju privredi i građanima.

Trening

Kursevi i obuke koje su usmerene ka savremenim metodologijama, analizi IS i projektovanju baze podataka.

Konsalting

Naše konsalting usluge potvrdili su Societe Generale Banka Srbija, MAK System Francuska (za US Red Cross), GOPA Nemačka (za Social Welfare Fund Support Project, Yemen) …

Imate izazov? Mi imamo rešenje.

Softverski proizvodi imaju veliku vrednost i kompanije koje su razvile rešenje za internu upotrebu otvaraju nove linije poslovanja i nude svoje softverske usluge ili znanja drugim firmama.

(Članak iz magazina Srpska ekonomija)

Reference Petrohemija
Pored izvornog koda softvera, Breza je isporučila kompletnu projektnu i korisničku dokumentaciju i izvršila transfer tehnologije izvodjenjem dva ciklusa obuke za dve grupe informatičara DP "HIP Petrohemija".
Reference YEPP
Naš tim programera razvio je softver kojim smo automatizovali upravljanje skladištem firme YEPP logistics, koja posluje širom Švajcarske.
Reference DDOR
Naš tim programera kreira program za efakture pomoću kojih integrišete svoje postojeće finansije sa novim državnim sistemom.
Reference EDB
Osnovni ugovor je imao je za osnovni cilj rešavanje "problema 2000-te" u funkcionisanju programskih sistema materijalno-finansijskog poslovanja prelaskom na novu tehnologiju. Nakon toga potpisana su 4 aneksa.
Reference Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Sistem je u eksploataciji od 1997. godine. Pokriva finansijsko-materijalno poslovanje oko 40 državnih organa Republike Srbije.
Reference HBIS
Sistem koji upravlja kadrovskim resursima i vrši obračun zarada za više od 10.000 zaposlenih. Izvršena je kompletna integracija sa Gate sistemom i Oracle Financial 2000 finansijskim sistemom.
Reference Rafinerija nafte
Promena kontnog okvira za finansijsko poslovanje, kao i primena novog Zakona o porezu na dodatu vrednost u okruženju koje koristi Naručilac.
I mnogi drugi
...

zadovoljnih klijenata

članova tima

%

posvećeni

godine postojanja

Ono što nas izdvaja

Iako tehnologije predstavljaju osnov našeg poslovanja, bez ljudi napredak ne bi bio moguć. Naš tim je upravo takav, tim koji stvara uspešne priče, iskusni stručnjaci i potvrđeni profesionalaci koji će uvek dati kvalitetne i pravovremene odgovore.

Ovo je naš način

Pun krug predstavlja naš način rada kada je kreiranje informacionih sistema u pitanju, ali i svih ostalih projekata na kojima radimo.

Reference

Breza Software Engineering je izradila niz rešenja po narudžbini za pojedinačne korisnike, implementirala svoje proizvode i standardna partnerska rešenja prema specifičnim potrebama korisnika. Prilikom izrade svakog projekta ceo naš tim je od početka, zajedno sa klijentom, aktivno uključen u planiranje i osmišljavanje najboljeg mogućeg rešenja kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu.

Složeni i raznoliki informacioni sistemi, kakve često nalazimo na infrastrukturi korisnika, redovno zahtevaju neki oblik međusobnog povezivanja, spajanja pojedinih delova. Kad se tome doda raznolikost podataka, formata dokumenata i protokola, jasno je da su poslovi integracije sistema zahtevan tehnološki postupak koji traži znatno poslovno znanje i dugogodišnje iskustvo.

Zastupljenost tehnologija na našim projektima:

  • Oracle tehnologije – 100%
  • AngularJS, Spring Boot – 77%
  • DevOps- 85%

Breza ERP – nagrađivano rešenje

Breza ERP je razvijen i primenjen 1993. godine. Od tada je usavršavan i prevođen u tehnološki novija okruženja. Za ovaj proizvod Breza je dobila nagradu društva informatičara Srbije za 2004. godinu u kategoriji „Realizovan i uveden informacioni sistem“.

Priče naših klijenata

“EDB od 1999.g. pa sve do danas ima vrlo upešnu saradnju sa Brezom na razvoju poslovnog IS. Poseban kvalitet ovoj saradnji daje sveobuhvatna obuka našeg informatičkog kadra koja sadrži sve faze razvoja IS od metodološkog pristupa razvoju IS, preko prikaza savremenog softverskog okruženja i razvojnih alata za implementaciju, pa do praktičnog rada na konkretnim primerima. Predavači su ljudi koji imaju akademsko i bogato praktično znanje. Obuku prati odlična literatura koja nam je dala mogućnost da u velikoj meri samostalno održavamo i dalje razvijamo naš IS. Veliku sigurnost nalazimo u činjenici da Breza permanentno prati svetski razvoj informacinih tehnologija i to implementira u svoj program edukacije pa se nadamo da će saradnja na tom polju i dalje biti nastavljena.”

Danica Gnjatić

analitičar za razvoj PIS-a, Elektrodistrubucija Beograd

„HIP-Petrohemija“ ima dugogodišnju saradnju sa „Breza Software Engineering“-om. Jedan od ciljeva razvoja i uvodjenja novog IS „HIP-Petrohemije“ je bio da se na osnovu bazičnog ERP paketa, obukom i zajedničkim radom osposobi tim projektanata/programera iz Sektora za kiberntiku. Taj tim bi kasnije samostalno održavao i razvijao IS. Zahvaljujući stručnjacima iz Breze, kvalitetnom obukom i dobrim zajedničkim radom taj cilj je ostvaren. Sektor za kibernetiku već četiri godine uspešno održava, razvija i uvodi u rad nove programske sisteme IS „HIP-Petrohemije“.

Zoran Ilić

direktor Sektora za kibernetiku, HIP-Petrohemija AD, Pančevo

“Uprava za zajedničke poslove državnih organa Republike Srbije ima višegodišnju uspešnu saradnju sa Brezom u razvoju sopstvenog informacionog sistema. Jedna od bitnih oblasti saradnje je i obuka kroz koju su svojevremeno prošli naši informatičari i koja je omogućila da većim delom samostalno održavamo i dalje razvijamo naš informacioni sistem. Za nas je važno što Breza redovno inovira plan i program svojih kurseva u skladu sa razvojem informacione tehnologije, tako da saradnja u oblasti obrazovanja nije jednokratna već stalna.”

Ljubiša Pešić

Pomoćnik direktora Uprave za IT - rukovodilac sektora, Uprava za zajedničke poslove državnih organa Republike Srbije

Dobro došli u Brezu!
Stojimo na raspolaganju za sva vaša pitanja.

11 + 8 =