Zajedno gradimo put ka uspehu

… jer znamo da podelimo poslove i umnožimo uspeh…

proizvodi

E-faktura

Naš tim programera kreira program za efakture pomoću kojih integrišete svoje postojeće finansije sa novim državnim sistemom. Nakon kreiranja fakture u svom sistemu naš program vrši automatsko slanje u državni sistem efaktura. Program registruje prispele fakture i prikazuje obaveštenja kada dođe do promene statusa fakture (kreirana, prihvaćena, pogledana). Korisnici našeg proizvoda su HIP i DDOR.

Breza logistika

Upravljanje zalihama ima za cilj da zalihe budu što manje ali i da budu dovoljne da zadovolje potrebe korisnika.
Sistem za upravljanje skladištem (WMS) se sastoji od softvera i procesa koji omogućavaju organizacijama da kontrolišu i administriraju operacije skladišta od trenutka kada roba ili materijal uđe u skladište do iseljenja. Korisnik našeg proizvoda je firma YEPP logistics.

Kompanija kojoj se veruje

Naše usluge do sada potvrđuju: Societe Generale Banka Srbije, MAK System Francuske, GOPA Nemačka, HBIS Srbija, HIP Petrohemija, DDOR, Pošta Srbije, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i mnogi drugi.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Posao je dobijen po raspisanom javnom tenderu u konkurenciji 15 najvećih informatičkih kuća u zemlji. Realizovan je u potpunosti prema usvojenom dinamičkom planu. Sistem je u eksploataciji od 01.03.1997. godine. Pokriva finansijsko-materijalno poslovanje oko 40 državnih organa Republike Srbije. Zbog velike fluktuacije informatičara Uprave, Breza je od 2002. godine značajnije angažovana na adaptivnom održavanju postojećih, kao i na razvoju dva nova programska sistema (koji su realizovani i uvedeni).

HBIS Group Serbia – Iron & Steel d.o.o. Beograd

Ugovor je potpisan 2004. godine. Sistem obuhvata upravljanje kadrovskim resursima i zarade. Zarade se obračunavaju za više od 10.000 zaposlenih. Izvršena je kompletna integracija sa Gate sistemom i Oracle Financial 2000 finansijskim sistemom. Softver je multijezički.

Javno preduzeće EPS Elektrodistribucija Beograd

Osnovni ugovor je potpisan 16.11.1999. godine i imao je za osnovni cilj rešavanje „problema 2000-te“ u funkcionisanju programskih sistema materijalno-finansijskog poslovanja prelaskom na novu tehnologiju. Nakon toga potpisana su 4 aneksa, od kojih je poslednji za adaptivno održavanje. Svi ugovoreni poslovi su u potpunosti realizovani prema usvojenim dinamičkim planovima i programski sistemi su u punoj eksploataciji.

Proleće u vašem poslovanju

Mi kontinuirano proširujemo i unapređujemo svoje znanje novim tehnologijama i praksom. Naša vizija je da kontinuiranim usavršavanjem ovladavamo naprednim IT znanjima i nudimo najkvalitetniji softver i IT obuku.

breza logo