Oracle Cloud infrastruktura oblaka je postala opšte dostupna 2016. godine pod nazivom „Oracle Bare Metal Cloud Services“ da bi 2018. godine bila preimenovana u Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

OCI je moćna usluga koja sadrži resurse infrastrukture kao usluge (IaaS) i pruža mogućnosti računarske obrade, skladištenja i umrežavanja. Takođe ima različite platforma-kao-usluga (PaaS) mogućnosti kao što su potpuno upravljane Oracle autonomne baze podataka, poznate kao autonomna obrada transakcija (ATP) i autonomno skladište podataka (ADW), upravljana orkestracija kontejnera koristeći Kubernetes mašinu otvorenog koda i integrisani Docker registar kontejnera.

OCI ekosistem uključuje bogat izbor različitih šablona koji koriste alatku za obezbeđivanje otvorenog koda pod nazivom Terraform za primenu sistema kao što su različite NoSQL baze podataka, platforme za integraciju podataka i drugo.

OCI je dizajniran sa ključnim tehnologijama u oblaku da odgovori na zahteve poslovnih aplikacija. Pruža potpunu izolaciju instance za veću sigurnost i performanse, pomoću prilagođenih sigurnosnih čipova omogućava potpunu izolovanost korisnika oblaka, pruža L2 virtualizaciju mreže, RDMA umrežavanje klastera i fleksibilnu infrastrukturu koja se skalira.

OCI platforma omogućava brzi razvoj aplikacija: obezbeđuje DevOps platformu za CI/CD, API menadžment, AI platformu kao i integraciju sa SaaS i on-premise aplikacijama.

U okviru oblaka dostupna vam je i poslovna analitika koja može da analizira i generiše uvide iz podataka u različitim aplikacijama, skladištima podataka i jezerima podataka. Ponuđene usluge uključuju analitički oblak, poslovnu inteligenciju, otkrivanje velikih podataka, pripremu velikih podataka, vizuelizaciju podataka i Essbase.