kursevi decembar
Spisak održanih kurseva za decembar 2023:

  • Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards

Teme koje su pokrivene kursom:

  • Kreiranje analiza i kontrolnih tabli
  • Izrada i korišćenje grafikona u analizama
  • Izrada KPI-ova i tablica rezultata
  • Izrada i modifikacija Oracle BI kontrolne table
  • Korišćenje Oracle Business Intelligence Mobile za pristup BI sadržaju
  • Kreiranje mobilne aplikacije pomoću Oracle Business
  • Intelligence Mobile App Designer-a
  • Integrisanje BI sadržaja u MS Office aplikacije upotrebom Oracle Hiperion Smart View for Office
  • Upravljanje objektima u okviru Presentation Services kataloga

B-info