Logistika

teh: AngularJS, Spring Boot
korisnici: YEPP logistics
Upravljanje zalihama ima za cilj da zalihe budu što manje ali i da budu dovoljne da zadovolje potrebe korisnika.

Sistem za upravljanje skladištem (WMS) se sastoji od softvera i procesa koji omogućavaju organizacijama da kontrolišu i administriraju operacije skladišta od trenutka kada roba ili materijal uđe u skladište do iseljenja.

Naš tim programera razvio je softver kojim smo automatizovali upravljanje skladištem firme YEPP logistics, koja posluje širom Švajcarske.

Softver za YEPP logistics prima porudžbine kupaca i vrši njihovu automatsku obradu. Pritiskom na dugme u bilo kom trenutku dobija se ažuran pregled porudžbina, isporuka i zaliha.

Kao tehnologiju za implementaciju koristili smo AngularJS i Spring Boot.

Razmislite o automatizaciji upravljanja zalihama!

B-info