DBA sertifikacija

Breza, kao Oracle Approved Education Provider može ponuditi obuku za Database Administrator-e.

U oblasti Oracle DBA obuke i sertifikacije preporučujju se sledeći kursevi i ispiti:  

Preporučujemo pohađanje petodnevnog kursa  Oracle Database: Introduction to SQL ili (Oracle Database: SQL Fundamentals I sa nastavkom Oracle Database: SQL Fundamentals II) kao pripreme za polaganje jednog od ispita :

1) 1Z0-007 Introduction to Oracle9i SQL®
            2) 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert
            3)1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

Nakon položenog ispita preporučuje se priprema na petodnevnom kursu Oracle Database 11g: Administration Workshop I DBA Rel 2 što je priprema za polaganje ispita

Oracle Database 11g: Administration I 1Z0-052

Nakon ovih koraka stiče se zvanje Oracle Database 11g Administratior Certified Associate.

Sledeći nivo sertifikacije posle Associate je Professional koji se stiče polaganjem ispita Oracle Database 11g: Administration II 1Z0-053 za koji se neophodno imati prethotno odslušan jedan od kurseva sa date liste Oracle kurseva.

Nakon shih navedenih koraka i popunjene forme stiče se zvanje Oracle Database 11g Administrator Certified Professional.

Napomena :

Navedene obuke se organizuju u Breza Trening Centru na lokaciji Pajsijeva 4, Beograd ili na lokaciji korisnika uz prethodni dogovor sa korisnikom i ukoliko na lokaciji korisnika postoje potrebni tehnički uslovi za izvođenje obuke.

Polaganje svih ispita je u Brezinom Testing Pearson Vue Centru na lokaciji Kraljice Natalije 23a, Beograd.

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia