Java sertifikacija

Breza, kao Oracle Approved Education Provider može ponuditi obuku u oblasti Jave i to za Java SE, Java EE i Java ME developere.

U oblasti Java SE obuke i sertifikacije preporučuju se sledeći kursevi i ispiti:

Za svaki od navedenih sertifikata i zvanja Oracle Cerified Expert ili Oracle Certified Professional Java EE neophodno je prethodno imati sertifikat OCP Java SE7 / SE6 / SE5.

Za svaki od navedenih ispita se preporučuje usko specijalizovana obuka koju Breza organizuje u svom Oracle Trening Centru.

Za Java  ME možemo ponuditi pripremu za ispit trodnevnom obukom Wireless Mobile Component Development .

Nakon završene obuke sledi polaganje ispita Oracle Certified Professional, Java ME 1 Mobile Application Developer  stiče se zvanje Oracle Certified Proffesional, Java ME 1 Mobile Application Developer.

Napomena :

Navedene obuke se organizuju u Breza Trening Centru na lokaciji Pajsijeva 4, Beograd ili na lokaciji korisnika uz prethodni dogovor sa korisnikom i ukoliko na lokaciji korisnika postoje potrebni tehnički uslovi za izvođenje obuke.

Polaganje svih ispita je u Brezinom Testing Pearson Vue Centru na lokaciji Kraljice Natalije 23a, Beograd.

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia