Reference

Srbija

Republička direkcija za robne rezerve
Dečanska 8a
11000 Beograd

IS Republičke direkcije za robne rezerve razvijen je tokom 1994. i 1995. godine u mrežnom Unix okruženju sa aplikativnim programima razvijenim na Oracle 6 sistemu. Baza podataka nalazila se na dva računara povezana Unix mrežom.

Realizovani su sledeći programski sistemi:

  • Finansijsko knjigovodstvo
  • Nabavka
  • Skladišno poslovanje
  • Prodaja (Modul usluge)
  • Osnovna sredstva

Krajem 1997. i početkom 1998. godine formiran je jedan server i izvršen je prelazak na Oracle 7 klijent/server ambijent sa WINDOWS klijentima, i realizovan programski sistem Finansijska operativa.

Republička direkcija za robne rezerve ima pravo korišćenja samo izvršnih verzija softvera. Sve poslove adaptivnog održavanja i daljeg razvoja informacionog sistema realizuje Breza po jednogodišnjim ugovorima koji se sklapaju za svaku kalendarsku godinu.

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia