Reference

Srbija

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Nemanjina 24
11000 Beograd

Posao je dobijen po raspisanom javnom tenderu u konkurenciji 15 najvećih informatičkih kuća u zemlji. Realizovan je u potpunosti prema usvojenom dinamičkom planu.

Obuhvata sledeće informacione podsisteme:

  • Nabavka
  • Skladišno poslovanje
  • Prodaja
  • Finansijska operativa
  • Osnovna sredstva
  • Sitan inventar
  • Finansijsko knjigovodstvo

Sistem je implementiran u relacionom okruženju u klijent/server arhitekturi. Server je realizovan na Oracle sistemu za upravljanje bazom podataka verzije 7.3. Klijenti su personalni računari koji rade pod Windows operativnim sistemom, a aplikativni softver na njima je realizovan korišćenjem Oracle Developer 2000 skupa razvojnih alata (grafičko okruženje). Sistem je realizovan korišćenjem ERWin CASE alata i dokumentovan projektnom i korisničkom dokumentacijom prema metodama SSA (Strukturna sistem analiza) i PMOV (Prošireni model objekti-veze).

Sistem je u eksploataciji od 01.03.1997. godine. Pokriva finansijsko-materijalno poslovanje oko 40 državnih organa Republike Srbije (Predsedništvo, Skupština, Vlada, ministarstva, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa). Sistem koristi 70 klijenata na tri fizičke lokacije (zgrada Skupštine, Vlade i Uprave).

Uprava za zajedničke poslove državnih organa Republike Srbije ima pravo korišćenja izvornog koda softvera. Pored izvornog koda softvera, Breza je isporučila kompletnu projektnu i korisničku dokumentaciju i izvršila transfer tehnologije izvodjenjem obuke informatičara Uprave.

Zbog velike fluktuacije informatičara Uprave, Breza je od 2002. godine značajnije angažovana na adaptivnom održavanju postojećih, kao i na razvoju dva nova programska sistema (koji su realizovani i uvedeni).

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia