Reference

HIP Petrohemija

HIP-Petrohemija Srbija i Crna Gora
Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
www.hip-petrohemija.com

DP HIP Petrohemija Integrisani sistem materijalno-finansijskog poslovanja Posao je dobijen po pozivnom tenderu u konkurenciji 8 informatičkih kuća. Svi ugovoreni poslovi su u potpunosti realizovani prema usvojenim dinamičkim planovima u periodu od 1998. do 2000. godine. Programski sistemi su u punoj eksploataciji.

Integrisani sistem materijalno-finansijskog poslovanja čine sledeći programski sistemi:

  • Finansijsko knjigovodstvo
  • Finansijska operativa
  • Zarade
  • Kadrovi
  • Nabavka
  • Skladišno poslovanje
  • Prodaja
  • Osnovna sredstva
  • Sitan inventar

Sistem je realizovan korišćenjem ERWin CASE alata i dokumentovan projektnom i korisničkom dokumentacijom prema metodama SSA (Strukturna sistem analiza) i PMOV (Prošireni model objekti-veze).

Sistem je implementiran u Oracle relacionom okruženju u klijent/server arhitekturi. Klijenti su personalni računari koji rade pod Windows operativnim sistemom, a aplikativni softver na njima je realizovan korišćenjem Oracle Developer 2000 R2.1 skupa razvojnih alata.

Sistem koristi više od 100 klijenata na dve fizičke lokacije (zgrada finansija u gradu i krug fabrike).

DP "HIP Petrohemija" ima pravo korišćenja izvornog koda softvera. Pored izvornog koda softvera, Breza je isporučila kompletnu projektnu i korisničku dokumentaciju i izvršila transfer tehnologije izvodjenjem dva ciklusa obuke za dve grupe informatičara DP "HIP Petrohemija". Jedan ciklus obuke je trajao oko 50 radnih dana i obuhvatao je metodološke pristupe razvoju IS, razvoj aplikacija u relacionom klijent/server okruženju, pregled i korišćenje CASE alata i radnu obuku (workshop). Adaptivno održavanje i dalji razvoj IS danas samostalno obavljaju informatičari DP "HIP Petrohemije".

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia