Reference

FON

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića, 154
11000 Beograd
www.fon.bg.ac.rs

Ugovor je potpisan 2003. godine. Predmet Ugovora je angažovanje projektnog tima Breze na izradi i adaptivnom održavanju dela informacionog sistema Fakulteta organizacionih nauka, odnosno izradi i adaptivnom održavanju informacionih podsistema "Studentski servisi" i "Materijalno finansijsko poslovanje". Izrada dela IS FON-a relizovan je adaptacijom softverskog proizvoda Breza ERP. Razvoj inforamcionog podsistema "Studentski servisi" je u toku i realizovaće se kroz standardne metodološke korake, uz aktivno učešće saradnika FON-a na navedenim poslovima.

Okruženje u kojem se realizuje IS je višeslojno Oracle Java XML klijent/server okruženje. Logika aplikacija implementira se korišćenjem Oracle BC4J frameworka. Specifikacija korisiničkog interfejsa opisuje se korišćenjem XML-a. Na osnovu ovakvog upisa za datu aplikaciju korišćenjem sopstvenih generatoriskih funkcija kreiraju se različiti prezentacioni slojevi. Server je realizovan na Oracle sistemu sa upravljanje bazom podataka verzije 9i. Klijenti su personalni računari koji rade pod Windows operativnim sistemom sa JVM i sa Web Browser-om koji ima podršku za Javu.

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia