Reference

USS

U. S. Steel Serbia
Goranska 12
11300 Smederevo
www.usss.co.rs/units/smederevo_en.html

Ugovor je potpisan 2004. godine. Sistem obuhvata upravljanje kadrovskim resursima i zarade. Zarade se obračunavaju za više od 10.000 zaposlenih. Izvršena je kompletna integracija sa Gate sistemom i Oracle Financial 2000 finansijskim sistemom. Softver je multijezički.

Softver je realizovan u troslojnom Oracle Java-XML klijent/server okruženju. Baza podataka realizovana je na Oracle 10g RDBMS-u, a programi u Java okruženju. Logika aplikacija implementirana je korišćenjem Oracle ADF frameworka. Specifikacija korisničkog interfejsa opisana je korišćenjem XML-a (Extensible Markup Language). Na osnovnu ovakvog opisa za datu aplikaciju korišćenjem sopstvenih generatorskih funkcija kreiraju se različiti prezentacioni slojevi (WEB aplikacije kao što su applet-i ili servleti kao i Java Swing aplikacije). Klijenti su personalni računari koji rade pod Windows operativnim sistemom sa JVM (Java Virtual Machine) i sa Web Browser-om koji ima podršku za Javu.

US Steel železara iz Smedereva ima pravo korišćenja izvornog koda softvera.

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia