Reference

NIS

NIS-Rafinerija nafte Beograd
Pančevački put 83
11210 Beograd
www.hemija.co.rs/rafinerijabeograd

Ugovor je potpisan u decembru 2004. godine. Predmet ugovora je promena kontnog okvira za finansijsko poslovanje, kao i primena novog Zakona o porezu na dodatu vrednost u okruženju koje koristi Naručilac - licenciran softverski paket Mozaikus koji je radjen uz pomoć Developera/2000 Oracle Forms Designera 4.5 for Windows 95/NT, kao i Developera/2000 Reports Designera 2.5 for Windows 95/NT, baza Oracle 7.3, operativni sistem na serverima SUN Microsystem Unix Solaris 2.6 i klijenti pod Windows-om. Posao je u svemu završen u skladu sa usvojenim dinamičkim planom.

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia