Reference

Članovi projektnog tima Breze realizovali su više od 30 projekata za velike sisteme u bivšoj Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori. U nastavku je dat kratak opis značajnijih referenci.

EPS Vranje EPS JP Elektrodistribucija Vranje
Ugovor je potpisan u aprilu 2005. godine. Predmet Ugovora je isporuka aplikativnog softvera za obračun zarada zaposlenih. Implementaciono okruženje je najsavremenije troslojno Oracle Java-XML klijent/server okruženje. Projekat je u toku.
Pročitaj više...
NIS NIS - Rafinerija nafte Beograd
Ugovor je potpisan u decembru 2004. godine. Predmet ugovora je promena kontnog okvira za finansijsko poslovanje, kao i primena novog Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Pročitaj više...
US Steel US Steel Serbia d.o.o.
Ugovor je potpisan 2004. godine. Sistem obuhvata upravljanje kadrovskim resursima i zarade. Zarade se obračunavaju za više od 10.000 zaposlenih. Izvršena je kompletna integracija sa Gate sistemom i Oracle Finantial 2000 finansijskim sistemom. Softver je multijezički.
Pročitaj više...
FON Fakultet organizacionih nauka - Beograd
Ugovor je potpisan 2003. godine. Predmet Ugovora je angažovanje projektnog tima Breze na izradi i adaptivnom održavanju dela informacionog sistema Fakulteta organizacionih nauka, odnosno izradi i adaptivnom održavanju informacionih podsistema "Studentski servisi" i "Materijalno finansijsko poslovanje".
Pročitaj više...
EPS EPS JP Elektrodistribucija Beograd
Osnovni ugovor je potpisan 16.11.1999. godine i imao je za osnovni cilj rešavanje "problema 2000-te" u funkcionisanju programskih sistema materijalno-finansijskog poslovanja prelaskom na novu tehnologiju.
Pročitaj više...
HIP Petrohemija HIP-Petrohemija Srbija i Crna Gora
Posao je dobijen po pozivnom tenderu u konkurenciji 8 informatičkih kuća. Svi ugovoreni poslovi su u potpunosti realizovani prema usvojenim dinamičkim planovima u periodu od 1998. do 2000. godine. Programski sistemi su u punoj eksploataciji.
Pročitaj više...
Srbija Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Posao je dobijen po raspisanom javnom tenderu u konkurenciji 15 najvećih informatičkih kuća u zemlji. Realizovan je u potpunosti prema usvojenom dinamičkom planu.
Pročitaj više...
Srbija Republička direkcija za robne rezerve
IS Republičke direkcije za robne rezerve razvijen je tokom 1994. i 1995. godine u mrežnom Unix okruženju sa aplikativnim programima razvijenim na Oracle 6 sistemu. Baza podataka nalazila se na dva računara povezana Unix mrežom.
Pročitaj više...
Evropaosiguranje Evropa osiguranje
IS "EVROPA OSIGURANJE" je relativno mali informacioni sistem koji funkcioniše u mrežnom Unix okruženju sa aplikativnim programima razvijenim u Oracle 6 i Oracle 7 okruženju.
Pročitaj višee...
 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia