O nama

Breza Software Engineering je softverska kuća koja u raznim oblicima organizovanja postoji od 1989. godine. Nastala je kao rezultat ideje dr Zorana Marjanovića, danas redovnog profesora Fakulteta organizacionih nauka, a u to vreme asistenta na istom fakultetu, da se univerzitetska istraživanja primene u praksi, a da se rezultati te primene iskoriste za verifikovanje pojedinih istraživačkih teza i podizanje kvaliteta nastave.

Breza je danas jedna od vodećih softverskih kompanija u zemlji. Osnovna strategija kompanije se zasniva na primeni najmodernijih metodoloških pristupa, modela, tehnika i CASE alata u razvoju softvera u savremenim softverskim okruženjima.

S obzirom na zahteve tržišta, Breza se specijalizovala za projektovanje i razvoj poslovnih informacionih sistema. Osnovni proizvod ove softverske kuće jeste integrisani poslovni informacioni sistem Breza ERP (Enerprise Resource Planning) u višenivoskom Oracle Java XML razvojnom okruženju. Breza ERP se koristi u državnim organima, petrohemijskoj industriji, naftnoj industriji, metalurgiji, elekrodistribuciji, osiguravajućim kompanijama, distribuciji gasa, građevini kao i na univerzitetu.

Na lokalnom tržištu Breza je prepoznatljiva i po kvalitetnoj obuci. Nekoliko stotina IT profesionalaca iz nekoliko desetina preduzeća prošli su Brezinu obuku za razvoj informacionih sistema u savremenim softverskim okruženjima. Obuku čini niz kurseva koji pokrivaju sve faze razvoja IS. Objektno-orijentisani i konvencionalni modeli i metodološki pristupi razvoju IS; relacione, objektne i objektno-relacione baze podataka i upitni jezici; savremene softverske arhitekture; CASE alati. višeslojno Oracle Java XML razvojno okruženje. Obuka takodje obuhvata Brezine standarde razvoja softvera i radnu obuku korisnika (workshop).

Breza Software Engineering - profil kompanije

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia